odrzut

Słownik języka polskiego PWN*

odrzut
1. «to, co zostało odrzucone jako nieprzydatne»
2. «odrzucenie komuś czegoś z powrotem»
3. «siła działająca jako reakcja przy nadawaniu prędkości jakiemuś ciału i skierowana w kierunku przeciwnym do tej prędkości»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego