oferma

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ofer•ma -r•mie, -r•mę; te -r•my, -rm (a. -r•mów – o grupie obejmującej mężczyzn)

Słownik języka polskiego PWN*

oferma lekcew.a. pogard. «człowiek niezaradny lub niezdarny»
• ofermowaty • ofermowatość
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego