ofiarodawca

Wielki słownik ortograficzny PWN

ofiaro•daw•ca -cę; -cy, -ców

Słownik języka polskiego PWN

ofiarodawca «ten, kto ofiarowuje coś komuś lub na coś»
• ofiarodawczyni

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego