opuszczać

Słownik języka polskiego PWN*

opuścićopuszczać
1. «zmienić położenie czegoś przez skierowanie ku dołowi lub umieszczenie niżej»
2. «pominąć coś, np. w czytaniu lub w piśmie»
3. «nie stawić się gdzieś»
4. «zerwać łączący kogoś z kimś związek i przestać się z nim kontaktować»
5. «oddalić się od czegoś, odejść, wyjechać skądś»
6. «obniżyć cenę»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego