oszczędnościowy

Wielki słownik ortograficzny

Słownik języka polskiego

oszczędnościowy «dotyczący oszczędności lub służący oszczędzaniu»
• oszczędnościowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kwartał
19.12.2002
Czy można uzyć określenia kwartał, licząc od dowolnie wybranego miesiąca, np. od lutego do kwietnia?
Sądzę, że tak. Inny słownik języka polskiego PWN informuje o tym wprost, ale przykład, który podaje niestety nie jest jednoznaczny: „Odsetki od wkładów oszczędnościowych naliczane są co kwartał”. Można zapytać w banku, co to znaczy w praktyce.
Mirosław Bańko
OKO, webmasterstwo i webmastering
16.09.2005
Mam 2 pytania. 1) W jednym z banków jest rachunek Otwarte Konto Oszczędnościowe, co w skrócie zapisałbym OKO. Jaka jest liczba mnoga od tego skrótu? Czyżby OKA? 2) Drugie pytanie związane jest z dziedziną, którą się zajmuję... no i właśnie... czy jest to webmasterstwo czy webmastering? Czytając wiele stron internetowych, spotykam obie formy; czy może te dwa słowa oznaczają coś innego? Prosiłbym o wyjaśnienie.
Dziękuję i pozdrawiam :)
Ad 1. Skrótowce zakończone w wymowie na ‑o, np. ORMO, Pekao, nie odmieniają się. W takim razie do wyrażania mnogości najrozsądniej używać form opisowych, np. „Mam dwa konta OKO”. Owszem, w języku mówionym bardzo naturalne jest dążenie do odmienności, toteż nie zdziwiłbym się, gdybym usłyszał, że ktoś odmienia ten skrótowiec, ale zrozumieć treść mógłbym tylko w odpowiednim kontekście. Oznacza to, że zakres stosowania form odmienianych tego wyrazu nawet w mowie nie może być szeroki i musi ograniczyć się do określonego środowiska.
Ad 2. Wyrazy webmasterstwo i webmastering są synonimami o znaczeniu ‘wykonywanie funkcji, zawodu zarządcy witryny internetowej’, przy czym drugi z nich został zapożyczony z angielskiego, a pierwszy powstał na gruncie polszczyzny od zapożyczonego wyrazu webmaster z dodatkiem przyrostka ‑stwo. Używa się obu, mniej więcej równie często, a wybór określonego z nich to problem stylistyczny.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Premium
15.05.2017
Chciałbym wyjaśnić i sprecyzować znaczenie terminu premium, ale to, w jakim używamy go współcześnie. Słowniki definiują premium jako ‘dodatek do wynagrodzenia’, ‘bonus’, czy ‘nagrodę’ (np. wyznaczono premium za moją głowę), dzisiaj jednak nikt nie używa premium w tym znaczeniu. Jak zdefiniować współczesne znaczenie terminu premium?
Szanowny Panie,
rzeczywiście trudno dziś spotkać się z użyciem premium w rozumieniu, które Pan przytacza. Wielki słownik wyrazów obcych PWN notuje, że jest to forma przestarzała i odsyła nas do hasła premia w znaczeniu 2. ‘nagroda za coś, zwłaszcza mająca zachęcić nagrodzoną osobę do czegoś’. Podobną informację znaleźć można w Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, w którym – poza wymienioną już eksplikacją – czytamy, że forma premium została zastąpiona w języku przez wyraz premia (uznawany w tamtym czasie za mniej poprawny).
Słowo, o które Pan pyta, zyskało nowe znaczenie (a tym samym nowe życie) pod wpływem języka angielskiego, w którym może pełnić funkcję przydawki i wskazywać na wyjątkową jakość lub większą wartość przedmiotu, o którym mowa, w stosunku do innych rzeczy z tej samej kategorii. W języku polskim obrazują to połączenia typu: jakość premium (z ang. premium quality) czy wersja premium (z ang. premium version). Sformułowanie konto oszczędnościowe premium na przykład oznaczałoby, że ten rodzaj konta odznacza się wyjątkową jakością (np. wyższym oprocentowaniem) na tle innych rachunków bankowych tego typu.
Mateusz Adamczyk, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wykorzystywali takie okazje propagandowo.
  Na dobry początek Kazio dostał książeczkę
  oszczędnościową z wkładem, przez kilka lat był ulubieńcem miejscowych notabli. Ale...
 • ... r.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1
  Regulamin określa warunki umowy o wkłady
  oszczędnościowe płatne na każde żądanie dla osób fizycznych krajowych i zagranicznych...
 • ... oszczędności dzięki powiązanej z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, szerokiej ofercie lokat oszczędnościowych w złotych i w walutach obcych;
  możliwość otwarci rachunku oszczędnościowego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego