równoważnik zdania

Słownik języka polskiego PWN*

imiesłowowy równoważnik zdania «równoważnik zdania zawierający imiesłów nieodmienny»
równoważnik zdania «wyraz lub grupa wyrazów formalnie nietworzące zdania, pełniące jednak tę samą funkcję co zdanie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego