pamięć

Wielki słownik ortograficzny PWN

pamięć (zdolność) -ęci, -ęcią
pamięć (inform.) -ęci, -ęcią; -ęci, -ęciom: pamięć RAM

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

czyjejś pamięci
13.10.2005
Szanowni Państwo,
inskrypcja na odsłoniętym w sierpniu tego roku w Będzinie pomniku „Bohaterom Getta” głosi: „Pamięci ponad 30 TYSIĄCOM będzińskich żydów (…)”. Czy nie powinno być raczej: „Pamięci ponad 30 TYSIĘCY będzińskich żydów (…)”.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
Mariusz Ścibich
świętej pamięci
5.12.2015
Szanowni Państwo,
co jakiś czas czytam, ogłoszenia w którym ktoś pisze, że zmarł ś.p. Jan Kowalski. Czy poprawne jest dodanie ś.p. w tym kontekście?
zapomnieć i zapamiętać
28.01.2015
Szanowni Państwo,
dlaczego wyraz zapominać oznacza wyrzucanie czegoś z pamięci, a nie utrwalanie, jak podobne słowo w języku rosyjskim? W przypadku słowa zapamiętać przedrostek za ma przecież odwrotną funkcje.
Z wyrazami szacunku
Michał

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dowódcę powstania w getcie warszawskim Mordechaja Anielewicza.

    Kto zostaje w
    pamięci Spróbujmy zastanowić się jeszcze chwilę nad sposobem wyłaniania wybitnych Polaków...
  • ... tylko galerię swoich ludzi w Białym Domu w amwayowskiej "izbie pamięci". Znalazło się też w broszurze "Profile sukcesu", przetłumaczonej na kilkanaście...
  • ... zwykle za mała, by pomieścić takie tablice. Przechowywanie tablic w pamięciach pomocniczych (taśmy magnetyczne, bębny magnetyczne) lub na zewnątrz maszyny (np...

Encyklopedia PWN

inform. urządzenie do przechowywania informacji zapisanych w postaci cyfrowej, czyli jako ciąg bitów;
biol. zdolność zwierząt i człowieka do przechowywania w sieciach komórek nerwowych ośrodków mózgu informacji i wykorzystywania ich do aktualnych i planowanych działań.
psychol. zdolność do kodowania informacji (zapamiętywania), przechowywania i odtwarzania (rozpoznawania i wydobywania) przeszłych doświadczeń; obejmuje p. sensoryczną (ultrakrótką), p. krótkotrwałą (operacyjną) i p. długotrwałą;
inform. zasoby pamięci wykorzystywane w systemie komputerowym do wykonywania procesów;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!