patronować

Wielki słownik ortograficzny PWN

patronować -nuję, -nują

Słownik języka polskiego PWN

patron I
1. «zasłużona i zwykle nieżyjąca już osoba, której imię nadawane jest jakiejś instytucji lub jakiemuś miejscu»
2. «osoba święta lub bóstwo opiekuńcze, któremu oddano w opiekę jakiś kraj, obiekt, osobę lub grupę»
3. «święty, którego imię nadawane jest przy chrzcie»
4. «osoba lub instytucja opiekująca się kimś lub czymś»
5. «prawnik sprawujący bezpośrednią opiekę nad pracą aplikanta»
6. «w starożytnym Rzymie: patrycjusz sprawujący opiekę nad wyzwolonymi niewolnikami lub klientami»

• patronka • patronować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Bazylika św. Piotra
14.06.2002
Piszemy: kościół św. Piotra i Bazylika św. Piotra. Skąd ta różnica w pisowni małą i wielką literą, skoro oba słowa oznaczają świątynię?
dzielnica Marszałka Piłsudskiego
26.05.2012
Szanowni Państwo,
proszę o rozwianie wątpliwości, jak powinno się zapisywać nazwę planowanej przed wojną, ale nigdy niezrealizowanej nowej dzielnicy Warszawy, która miała upamiętniać marszałka Piłsudskiego (koncepcja powstała w latach 30. XX wieku, patronował jej Stefan Starzyński): Dzielnica Marszałka Piłsudskiego czy dzielnica Marszałka Piłsudskiego?
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam
najwięcej polskich liter
18.03.2013
Jakie polskie słowo zawiera najwięcej polskich znaków diakrytycznych?
— lumay, wierny subskrybent poradni

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... uroczystym koncertem z okazji 150. rocznicy pogrzebu
  kompozytora. Wydarzenie, któremu
  patronował prezydent Jacques Chirac, było
  kulminacyjnym momentem w obchodach Roku Chopinowskiego...
 • ... zdobione ołtarze, organy, ambony, konfesjonały.

  Przemianom stylu w sztuce świeckiej
  patronował dwór królewski. Za Zygmunta III przebudowano zamek w Warszawie na...
 • ... 60 lat, ale podzielony jest na 12-letnie okresy, którym patronują zwierzęta ulubione przez Buddę. W kolejności są to: szczur, bawół...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego