pięć

Słownik języka polskiego PWN*

pięć I «liczebnik główny oznaczający liczbę 5»
pięć II «ocena bardzo dobra w szkolnym systemie ocen»
pnący «o roślinach lub ich częściach: taki, który się pnie i wymaga podpory»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego