pięć

Wielki słownik ortograficzny PWN

pięć pięciu
dwa•dzieścia pięć dwu•dziestu pięciu
dziewięć•dziesiąt pięć dziewięć•dziesięciu pięciu

Słownik języka polskiego PWN

pięć I «liczebnik główny oznaczający liczbę 5»
pięć II «ocena bardzo dobra w szkolnym systemie ocen».
pnący «o roślinach lub ich częściach: taki, który się pnie i wymaga podpory»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego