popierać

Wielki słownik ortograficzny PWN

popierać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

poprzećpopierać
1. «wyrazić aprobatę dla czegoś lub kogoś; też: przyczynić się do rozwoju, realizacji czegoś»
2. «dać coś jako dowód lub na dowód czegoś»
poprzeć siępopierać się «poprzeć jeden drugiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Popiera się wniosek
3.02.2020
Uprzejmie proszę o ocenę następującego zwrotu w uchwale organu kolegialnego: popiera się wniosek. Przecież nie wynika z niego, że to właśnie ten organ poparł wniosek – jest tak samo nieokreślony jak: mówi się, słyszy się. Piszącym uchwałę oczywiście chodzi o wyrażenie zdania organu kolegialnego, np. rady. Chyba powinno być: rada popiera wniosek.
Polski autonomista a autonomista polski
15.05.2017
Interesuje mnie jedna kwestia, mianowicie: czy można używać sformułowania (na przykład) polski autonomista w znaczeniu ‘kogoś, kto jest autonomistą pochodzącym z Polski’, a nie ‘zwolennik autonomii Polski’? Przykład mógłby być taki (i to kompletnie hipotetyczne, poglądy roli nie grają): Sprawę autonomii Gdańska popierali zarówno autonomiści gdańscy, jak i polscy.

Kogo a kogoś

28.11.2020

Proszę o rozstrzygnięcie dylematu poprawnościowego dotyczącego zdania Pozostała część delegacji popierała kogo innego. Czy formy kogo innego i kogoś innego mogą być używane wymiennie?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jakie autorytety - imiennie! - spośród historyków i historyków sztuki decyzję taką popierają. Żeby nie było tak, jak z budzącą tyle wątpliwości decyzją...
  • ... w lutym 1358 r. wystąpienia ludności wymierzone przeciwko kołom feudalnym, popierającym politykę dworu.

    ŻAKERIA
    Podczas gdy Delfin, pragnąc usunąć się spod...
  • ... niepolityczną, jak np. pionierstwo gospodarcze, pracę społeczną, oświatową i charytatywną, popieranie nauki i twórczości artystycznej. W połowie XIX w. zaczęto określać...

Encyklopedia PWN

Towarzystwo Popierania Przemysłu i Handlu Polskiego „Rozwój”, Towarzystwo Rozwoju Życia Narodowego w Polsce, Towarzystwo Rozwoju Przemysłu, Rzemiosł i Handlu „Rozwój”, od 1923 Związek Popierania Polskiego Stanu Posiadania,
organizacja polit.-nacjonalistyczna,
Brytyjskie Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Nauki, British Association for Advancement of Science,
organizacja bryt., zał. 1831 w Yorku (od 1938 jej siedzibą jest Londyn);
Francuskie Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Nauki, Association Française pour l’Advancement des Sciences,
fr. stowarzyszenie skupiające zainteresowanych naukami ścisłymi (ang. i fr. sciences), postępem i rozwojem tych nauk, zał. 1872 przez C. Bernarda, siedziba w Paryżu;
towarzystwo nauk. ogólne,
Towarzystwo Popierania Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka, Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenchaften (MPG),
niem. towarzystwo nauk.,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!