stać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

stać stoję, stoisz, stoją; stój•cie
stać się stanę się, staniesz się, staną się; stań•cie się

Słownik języka polskiego PWN*

stać I
1. «być na nogach (łapach), zachowywać pozycję pionową»
2. «nie ruszać się z miejsca, trwać w bezruchu»
3. «o przedmiotach: być w położeniu pionowym, być postawionym gdzieś, wzniesionym na czymś»
4. «być podniesionym pionowo do góry»
5. «być nieczynnym, nie działać»
6. daw. «mieszkać, przebywać gdzieś tymczasowo»
stać II pot. «mieć jakąś wartość, kosztować»
stać III daw. «wystarczyć, nie zabraknąć»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego