powiedzmy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

powiedzenie; -dzeń
powiedzieć -wiem, -wiesz, -wiedzą; -wiedz, -wiedz•cie; -wiedział, -wiedzieli

Słownik języka polskiego PWN*

powiedzenie «krótka, zwięzła wypowiedź zawierająca jakąś myśl ogólną, morał itp.»
powiedzieć
1. «przekazać za pomocą słów jakieś myśli, informacje»
2. «wypowiedzieć jakiś tekst»
3. «nazwać, określić kogoś jakoś, zwrócić się do kogoś w jakiejś formie»
4. «o faktach, znakach, gestach: zaświadczyć o czymś, wyrazić coś»
5. «podać coś do wiadomości»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego