powierzchnia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

powierzch•nia -ni, -nię; -ni (skrót: pow.)

Słownik języka polskiego PWN*

powierzchnia
1. «zewnętrzna, wierzchnia strona czegoś»
2. «obszar, przestrzeń o ograniczonych rozmiarach»
3. «górna warstwa czegoś»
4. «w geometrii elementarnej: pewne zbiory punktów lub prostych o określonych właściwościach»
5. «zewnętrzne, łatwo dostrzegalne, ale często mylące cechy zjawisk, spraw, wydarzeń»

• powierzchniowy • powierzchniowo
powierzchnia ekwipotencjalna «powierzchnia w polu sił, której każdy punkt ma ten sam potencjał»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego