powierzchnia

Wielki słownik ortograficzny PWN

powierzch•nia -ni, -nię; -ni (skrót: pow.)

Słownik języka polskiego PWN

powierzchnia
1. «zewnętrzna, wierzchnia strona czegoś»
2. «obszar, przestrzeń o ograniczonych rozmiarach»
3. «górna warstwa czegoś»
4. «w geometrii elementarnej: pewne zbiory punktów lub prostych o określonych właściwościach»
5. «zewnętrzne, łatwo dostrzegalne, ale często mylące cechy zjawisk, spraw, wydarzeń»

• powierzchniowy • powierzchniowo
powierzchnia ekwipotencjalna «powierzchnia w polu sił, której każdy punkt ma ten sam potencjał»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego