pracować

Słownik języka polskiego PWN*

pracować
1. «wykonywać czynności mające na celu realizację jakichś zadań lub zamierzeń»
2. «zajmować się czymś zawodowo»
3. «o częściach ciała, urządzeniu itp.: być w ruchu, spełniać określone funkcje»
4. «o konstrukcji, elementach budowlanych itp.: ulegać odkształceniu pod wpływem działających na nie sił»
sobota robocza, pracująca «sobota niebędąca ustawowo dniem wolnym od pracy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego