pracować

Słownik języka polskiego PWN*

pracować
1. «wykonywać czynności mające na celu realizację jakichś zadań lub zamierzeń»
2. «zajmować się czymś zawodowo»
3. «o częściach ciała, urządzeniu itp.: być w ruchu, spełniać określone funkcje»
4. «o konstrukcji, elementach budowlanych itp.: ulegać odkształceniu pod wpływem działających na nie sił»
sobota robocza, pracująca «sobota niebędąca ustawowo dniem wolnym od pracy»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego