prominent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

prominent -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

prominent «osoba zajmująca eksponowane stanowisko w jakimś środowisku»
• prominencki, prominentny

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego