prominent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

prominent -n•cie; -n•ci, -n•tów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…nim mieli zdanie podwładni, tego nie wiem. Wspominam przeto tych prominentów jednostronnie, gdyż zasłużyli się Oddziałowi i należy oddać cesarzowi, co…

 

…kraje Unii
Europejskiej zakazu wjazdu na jej obszar blisko stu
prominentów Białorusi,
między innymi prezydenta Aleksandra Łukaszenki – zapowiedział wczoraj
minister spraw…

 

…gdzie chodziło o "zobowiązania". W informacjach o podatku dochodowym naszych prominentów pisano "zapłacił" tyle a tyle, zamiast "dopłacił" w końcu kwietnia…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego