przejmować

Słownik języka polskiego PWN*

przejąćprzejmować
1. «wziąć to, co wcześniej należało do kogoś innego»
2. «zatrzymać w sposób nielegalny kogoś albo coś będącego w drodze»
3. «wzorując się na kimś lub na czymś, przyswoić sobie jego sposób postępowania»
4. «o uczuciach, stanach fizycznych: ogarnąć, przeniknąć»
5. «wzbudzić gwałtowne uczucia»
przejąć sięprzejmować się
1. «zaniepokoić się, zmartwić się czymś»
2. «potraktować coś bardzo poważnie, poświęcić się czemuś całkowicie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego