ogarniać

Słownik języka polskiego PWN*

ogarnąćogarniać
1. «opasać ramionami»
2. «otoczyć ze wszystkich stron»
3. «objąć swoim zasięgiem»
4. «o uczuciach, wrażeniach: opanować»
5. «zdać sobie z czegoś sprawę»
6. pot. «niezbyt dokładnie posprzątać»
ogarnąć sięogarniać się pot. «doprowadzić swój wygląd do porządku»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego