przykład

Słownik języka polskiego PWN*

przykład
1. «osoba będąca lub mogąca być wzorem do naśladowania»
2. «fakt, postępek godny naśladowania»
3. «fakt mogący służyć za ilustrację, dowód, poparcie czegoś, jakiegoś twierdzenia»
na przykład «wyrażenie wtrącone, poprzedzające wskazanie lub niepełne wyliczenie czegoś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego