przykład

Wielki słownik ortograficzny PWN

przy•kład -du, -dzie; -dów
na przy•kład (skrót: np.) ,

Słownik języka polskiego PWN

przykład
1. «osoba będąca lub mogąca być wzorem do naśladowania»
2. «fakt, postępek godny naśladowania»
3. «fakt mogący służyć za ilustrację, dowód, poparcie czegoś, jakiegoś twierdzenia»
na przykład «wyrażenie wtrącone, poprzedzające wskazanie lub niepełne wyliczenie czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

przykład z pewnymi warunkami
27.02.2015
Szanowni Językoznawcy!
Jak powinno zostać zapisane poniższe zdanie, żeby nie trzeba było rozbijać go na dwa, a można było dać na końcu pytajnik. I uniknąć wersji z cudzysłowem.
Zadałem sobie pytanie – to wszystko?
Zadałem sobie pytanie: to wszystko?
Zadałem sobie pytanie: To wszystko?
Zadałem sobie pytanie: „To wszystko?”.

Pozdrawiam
Anna
przykładowo, dla przykładu, na przykład
23.01.2020
Szanowni Państwo,
czy błędem jest używanie przykładowo lub dla przykładu zamiast na przykład? Jeśli jest to błąd, to dlaczego?
Z poważaniem
Joanna B.
na przykład
1.10.2002
Na przykład, jeśli/ aby… czy na przykład jeśli/ aby… – należy postawić przecinek przed jeśli/ aby, a po na przykład, jeżeli od niego (od na przykład) rozpoczynamy zdanie?
Pozdrawiam

Ciekawostki

Mówimy „Przykład idzie z góry”, mając na myśli to, że ludzie w swoim nagannym postępowaniu naśladują tych, którzy stoją od nich wyżej w hierarchii.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w ten sposób materiał, pracę ludzką, fundusz płac itp. Inny przykład. Jako cyfrę wyjściową dla produkcji nowego typu głośników przyjęto do...
  • ... melodramatów i sztuk grozy). Czasem narzuca je wybitna osobowość - na przykład w Anglii, gdzie spektakl był organizowany zwyczajowo wokół gry jednego...
  • ... personalnych dochodziło w Auswärtiges Amt do nieporozumień, nawet zawziętych sporów. Przykładem tego był konflikt między Ribbentropem a Martinem Lutherem, podsekretarzem stanu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!