przyzwyczajony

Słownik języka polskiego PWN*

przyzwyczaićprzyzwyczajać
1. «sprawić, że ktoś zaczął traktować coś lub kogoś nieznanego jako coś normalnego lub kogoś znanego mu»
2. «sprawić, że ktoś stale potrzebuje czegoś lub czyjejś obecności»
3. «sprawić, że ktoś nabrał nawyku lub przystosował się do czegoś»
przyzwyczajenie «nawyk, zwyczaj»
przyzwyczaić sięprzyzwyczajać się
1. «zacząć traktować coś lub kogoś nieznanego jako coś normalnego lub kogoś znanego»
2. «zacząć stale potrzebować czegoś lub czyjejś obecności»
3. «nabrać nawyku lub przystosować się do czegoś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego