nawyk

Wielki słownik ortograficzny PWN

nawyk -ku, -kiem; -ków

Słownik języka polskiego PWN

nawyk «nabyta skłonność do sprawniejszego, bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czynności»
• nawykowy • nawykowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego