rabaty

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rabaty (wyłogi) -tów
Rabat (miasto) -atu, -acie; przym.: rabacki
rabat (zniżka) -atu, -acie; -atów

Słownik języka polskiego PWN*

rabaty «barwne wyłogi przy mundurze wojskowym»
rabat «obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę; też: ta kwota»
• rabatowy
rabata «wąska grządka kwiatowa»
• rabatowy • rabatka

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego