reperkusja

Wielki słownik ortograficzny PWN

reper•ku•sja -sji, -sję; -sji

Słownik języka polskiego PWN

reperkusja «negatywna konsekwencja czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... i takiej formy (pamiętnik "robola") wobec przedstawianej sprawy (strajku o reperkusjach ogólnonarodowych) był jeszcze bardziej wyzywający niż powierzenie przez Białoszewskiego głównej...
 • ... wstrzymało się od głosu.
  E.O., J.T.P.


  OŚWIATA
  Reperkusje raportu NIK
  Minister dorabia w półlegalnej szkole

  Wiceminister edukacji narodowej...
 • ... głównie dlatego, że obecność tak wielkiego kraju na pewno miałaby reperkusje na europejskim rynku pracy. Turcja, z 71 milionami mieszkańców, liczebnością...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego