rozmowa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

roz•mowa -wie, -wę; rozmów: Rozmowa z piramidami (tytuł dzieła)

Słownik języka polskiego PWN*

rozmowa «wzajemna wymiana myśli za pomocą słów»
• rozmawiać • rozmówca • rozmówczyni
rozmowa błyskawiczna «międzymiastowa rozmowa telefoniczna łączona poza kolejnością»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego