rozsypany

Wielki słownik ortograficzny PWN*

roz•syp -pu, -pie
roz•sypać -pię, -pią; -p•cie

Słownik języka polskiego PWN*

rozsypany «rozmieszczony rzadko na dużej przestrzeni»
rozsypaćrozsypywać
1. «sypiąc, rozrzucić coś drobnego»
2. «spowodować rozpadnięcie się czegoś»
rozsypać sięrozsypywać się
1. «o czymś drobnym: zostać rozrzuconym na jakiejś przestrzeni»
2. «rozpaść się na drobne kawałki»
3. «o grupie osób, rzadziej o stadzie zwierząt: rozejść się, rozbiec się w różne strony»
4. «o maszynach, urządzeniach: popsuć się w wyniku długiego użytkowania»
5. pot. «o człowieku: przeżyć załamanie nerwowe; też: utracić zdrowie, kondycję fizyczną»
6. pot. «o związkach między ludźmi: rozpaść się»
7. pot. «o złożonych systemach, strukturach itp.: ulec dezorganizacji»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego