sąd

Wielki słownik ortograficzny PWN*

sąd -du, -dzie; -dów: sąd wojewódzki, sąd rejonowy, sąd ostateczny (bibl. wydarzenie zbawcze), ale: Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie; Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny; Sąd ostateczny (tytuł obrazu)

Słownik języka polskiego PWN*

sąd
1. «instytucja powołana do rozstrzygania spraw spornych»
2. «zespół sądziów prowadzących rozprawę»
3. «rozpatrzenie sprawy i wydanie wyroku»
4. «opinia o czymś»
5. log. «znaczenie zdania oznajmującego lub samo to zdanie»

• sądowy • sądownie
sąd apelacyjny «sąd wyższej instancji, do którego kierowane są sprawy do ponownego rozpatrzenia»
sąd apodyktyczny log. «sąd, w którym występuje słowo musi lub zwrot jest rzeczą konieczną, aby»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego