zdanie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zdanie; -ań
zdać zdam, zdadzą; zdaj•cie

Słownik języka polskiego PWN*

zdanie
1. «myśl wyrażona słowami»
2. «opinia o kimś lub czymś»
3. jęz. «zespół wyrazów powiązanych zależnościami gramatycznymi i zawierający orzeczenie»
4. log. «sensowne wyrażenie oznajmiające podlegające falsyfikacji»
5. «czterotaktowa część utworu muzycznego stanowiąca logiczną całość»

• zdaniowy • zdanko
zdanie analityczne log. «zdanie, któremu nie można zaprzeczyć bez naruszenia reguł znaczeniowych»
zdanie apodyktyczne log. «zdanie, w którym występuje np. słowo musi lub zwrot jest rzeczą konieczną, aby»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego