sądzić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

sądzić sądzę, sądzą; sądź, sądź•cie
nie sądzony (komuś): porażka mu nie sądzona (ale: niesądzony przez trybunał)

Słownik języka polskiego PWN*

sądzić
1. «rozpatrywać w sądzie czyjeś postępowanie»
2. «sprawować władzę sądowniczą»
3. «wydawać sąd, opinię o kimś, o czymś»
4. «żywić przekonanie, przypuszczać»
5. daw. «przyznawać coś komuś lub przeznaczać dla kogoś»
sądzić się pot. «procesować się z kimś przed sądem»
tryb doraźny (sądzenia), tryb postępowania doraźnego «postępowanie sądowe polegające na uproszczeniu procedury oraz natychmiastowym wydaniu i wykonaniu wyroku z wyłączeniem środków odwoławczych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego