sądzić

Wielki słownik ortograficzny PWN

sądzić sądzę, sądzą; sądź, sądź•cie
nie sądzony (komuś): porażka mu nie sądzona (ale: niesądzony przez trybunał)

Słownik języka polskiego PWN

sądzić
1. «rozpatrywać w sądzie czyjeś postępowanie»
2. «sprawować władzę sądowniczą»
3. «wydawać sąd, opinię o kimś, o czymś»
4. «żywić przekonanie, przypuszczać»
5. daw. «przyznawać coś komuś lub przeznaczać dla kogoś»
sądzić się pot. «procesować się z kimś przed sądem»
tryb doraźny (sądzenia), tryb postępowania doraźnego «postępowanie sądowe polegające na uproszczeniu procedury oraz natychmiastowym wydaniu i wykonaniu wyroku z wyłączeniem środków odwoławczych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Oceniać po pozorach
4.05.2017
W żadnym słowniku nie znalazłam wyrażenia oceniać po pozorach. Czy jest ono poprawne?
angielskie tytuły w polskich tekstach
12.04.2011
Szanowni Państwo,
reguły ortograficzne mówią o zapisie książek oraz czasopism (polskich), jednak milczą na temat zapisu wielkimi oraz małymi literami tytułów filmów, gier i albumów muzycznych. Jak zatem należy pisać tytuły zagranicznych dzieł sztuki? Pulp fiction czy Pulp Fiction, Heavy rain czy Heavy Rain, Let it be czy Let It Be? Wiem, że w języku angielskim zapisuje się wszystkie człony wielkimi literami, ale co na ten temat mówią polskie zasady ortograficzne?
bynajmniej – przynajmniej
10.05.2006
Szanowni Państwo!
Spotykam się często z wypowiedziami zawierającymi słowo bynajmniej w znaczeniu 'przynajmniej', np. „Bynajmniej ja tak sądzę”. Przyznaję, że mnie to razi. Bardzo proszę o wyjaśnienie zasad używania słowa bynajmniej oraz o kilka przykładów poprawnego użycia. Dziękuję i pozdrawiam!

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ze stanowiska i że jest chory na serce. Liberalni komentatorzy sądzą, że tracący na popularności Bush uczynił z Teneta kozła ofiarnego...
  • ... tamtego nikotynowca. - Nas mógł nienawidzieć. To się liczy. Czy ty sądzisz, że ja naprawdę wierzę, że to Chigueza zamordowała Jasa? To...
  • ... sądem za kradzieże, i to dość poważne, a teraz jest sądzony za to samo po raz dziesiąty i dostaje dziesiątą karę...

Encyklopedia PWN

organy Pol. Państwa Podziemnego 1942–44, orzekające w sprawach wykroczeń przeciw postawie obywatelskiej Polaków (stosowały naganę, upomnienie, kary cielesne).

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego