myśleć

Słownik języka polskiego PWN*

myśleć
1. «uświadamiać sobie coś i skupiać na tym uwagę, usiłować coś zrozumieć lub rozwiązać»
2. «sądzić, przypuszczać, mniemać»
3. «pamiętać o czymś, o kimś»
4. «nosić się z jakimś zamiarem, chcieć coś zrobić»
myśl
1. «wytwór pracy umysłu»
2. «pomysł, zamiar, chęć»
3. «pogląd, idea lub koncepcja»

• myślowy • myślowo
myślący
1. «mający zdolność myślenia»
2. «taki, który samodzielnie myśli, analizuje i zastanawia się nad tym, co robi»
3. «świadczący o czyjejś inteligencji, skłonności do zastanawiania się»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego