myśleć

Wielki słownik ortograficzny PWN

myśleć -lę, -lą; myśl•cie; -lał, -leli
myśl -li; MD. -li

Słownik języka polskiego PWN

myśleć
1. «uświadamiać sobie coś i skupiać na tym uwagę, usiłować coś zrozumieć lub rozwiązać»
2. «sądzić, przypuszczać, mniemać»
3. «pamiętać o czymś, o kimś»
4. «nosić się z jakimś zamiarem, chcieć coś zrobić»
myśl
1. «wytwór pracy umysłu»
2. «pomysł, zamiar, chęć»
3. «pogląd, idea lub koncepcja»

• myślowy • myślowo
myślący
1. «mający zdolność myślenia»
2. «taki, który samodzielnie myśli, analizuje i zastanawia się nad tym, co robi»
3. «świadczący o czyjejś inteligencji, skłonności do zastanawiania się»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego