służba

Wielki słownik ortograficzny PWN*

służ•ba -uż•bie, -uż•bę; -użb: służba nie drużba

Słownik języka polskiego PWN*

służba
1. «praca na rzecz jakiejś wspólnoty, wykonywana z poświęceniem»
2. «instytucja użyteczności publicznej lub wojsko; też: pracownicy tej instytucji»
3. «działalność tych instytucji»
4. «obowiązki pełnione w określonych godzinach pracy w niektórych instytucjach»
5. daw. «wykonywanie pracy służącego w czyimś domu, gospodarstwie itp. za wynagrodzeniem; też: osoby wykonujące takie prace»
służba czynna «służba pełniona w danym czasie w siłach zbrojnych danego państwa»
służba drogowa «pracownicy gospodarki komunalnej konserwujący drogi państwowe»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego