samotnik

Wielki słownik ortograficzny PWN

samotnik (osoba) -ika, -ikiem; -icy, -ików
samotnik (zwierzę) -ika, -ikiem; -iki, -ików

Słownik języka polskiego PWN

samotnik
1. «człowiek stroniący od ludzi, żyjący w samotności»
2. «żeglarz pływający samotnie»
3. «zwierzę żyjące z dala od stada»

• samotniczy • samotniczo • samotnica, samotniczka • samotnictwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

O pisowni peryfraz samotnik z Providence, gigant z Redmond, Wielkie/wielkie N
4.10.2018
Szanowni Językoznawcy!
Jaki powinien być zapis (chodzi mi o wielką/małą literę) sformułowań typu samotnik/Samotnik z Providence (o H.P. Lovecrafcie), gigant/Gigant z Redmond (o Microsofcie) czy wielkie/Wielkie N (o Nintendo)?

Pozdrawiam i dziękuję,
Anna
Nazwa osobowa i jej określenie
19.12.2017
Weźmy zdanie:
Co prawda żaden z nich nie był całkowitym samotnikiem: Żółwi Pustelnik mieszkał wspólnie z żółwiem morskim, Umigame, Karin od pewnego momentu zyskał towarzysza w postaci Yajirobe, Wszechmogącego na krok nie odstępował jego wierny sługa, Pan Popo, a Kaio-sama spędzał czas wspólnie z szympansem, Bubblesem i konikiem polnym, Grzegorzem, ale
Czy w tego typu zdaniu konieczne są przecinki przed Umigame, Pan Popo, Bubblesem i Grzegorzem?
zdebie i wnorki
30.09.2004
Witam. Dwa pytania dotyczące zwierząt:
a) Jak prawidłowo odmieniać słowo zdeb (jest to ssak z rodziny szopów, inaczej ostronos)? Czy podobnie jak cietrzew i pawzdebie, zdebia, zdebiom itp., czy może: zdeby, zdebom, zdeba itp.?
b) Jaka jest etymologia słowa wnorka (jest to ptak, sowa ziemna – przyp. W. Doroszewskiego)?
Dziękuję i pozdrawiam redakcję.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... traktował mnie prawie jak syna mój krewny Oskar Miłosz, paryski samotnik i wizjoner. Jak się stało, że był francuskim poetą, wyjaśnić...
  • ... eseistyki (m.in. "Rodzinna Europa"), tłumaczeń ksiąg biblijnych, outsider i samotnik - "poeta niezłomny", "ciekawy przykład milczka, który w środku jest gadułą...
  • ... równoległą do drogi Czechowicza. Wbrew pozorom, mimo licznego dworu, pozostał samotnikiem aż do końca, jak nim był, kiedy w maleńkim lubelskim...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!