serduszko

Słownik języka polskiego PWN*

serce
1. «narząd mięśniowy, którego praca warunkuje krążenie krwi w układzie naczyniowym»
2. «miejsce z lewej strony piersi, gdzie się znajduje serce»
3. «charakter i typ uczuciowości człowieka»
4. «siedlisko wewnętrznych, duchowych przeżyć człowieka»
5. «uczuciowy, życzliwy stosunek do ludzi»
6. «siedlisko uczuć i przeżyć miłosnych»
7. «wielka siła moralna lub odwaga; też: ochota do czegoś»
8. «najważniejszy lub środkowy punkt czegoś»
9. «przedmiot lub rysunek mający kształt spłaszczonego stożka, zwróconego podstawą ku górze»
10. «umieszczony wewnątrz dzwonu metalowy drążek, który w zderzeniu ze ściankami wydaje donośny dźwięk»

• serduszko

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego