serce

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ser•ce -r•cem; serc
Lwie Ser•ce: Ryszard Lwie Ser•ce, Ryszarda Lwie Ser•ce, Ryszardzie Lwie Ser•ce
Ryszard Lwie Ser•ce Ryszarda Lwie Ser•ce, o Ryszardzie Lwie Ser•ce

Słownik języka polskiego PWN*

serce
1. «narząd mięśniowy, którego praca warunkuje krążenie krwi w układzie naczyniowym»
2. «miejsce z lewej strony piersi, gdzie się znajduje serce»
3. «charakter i typ uczuciowości człowieka»
4. «siedlisko wewnętrznych, duchowych przeżyć człowieka»
5. «uczuciowy, życzliwy stosunek do ludzi»
6. «siedlisko uczuć i przeżyć miłosnych»
7. «wielka siła moralna lub odwaga; też: ochota do czegoś»
8. «najważniejszy lub środkowy punkt czegoś»
9. «przedmiot lub rysunek mający kształt spłaszczonego stożka, zwróconego podstawą ku górze»
10. «umieszczony wewnątrz dzwonu metalowy drążek, który w zderzeniu ze ściankami wydaje donośny dźwięk»

• serduszko
sztuczne serce «aparat zastępujący, zwykle na czas operacji, pracę serca»
akcja serca «bicie serca»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego