spadek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

spadek -d•ku, -d•kiem; -d•ków

Słownik języka polskiego PWN*

spadek
1. «nachylenie jakiejś płaszczyzny w stosunku do poziomu; też: teren nachylony»
2. «zmniejszenie wartości, jakiejś wielkości lub intensywności czegoś»
3. «spadnięcie, opuszczenie się czegoś z góry w dół»
4. «dobra materialne, prawa lub obowiązki nabywane w drodze dziedziczenia po osobie zmarłej»
5. «w metryce: obniżenie intonacji związane z końcem zdania lub frazy»

• spadkowy
spadek wodny, spadek wód; spadek rzeki, strumienia «różnica poziomów między źródłem rzeki a jej ujściem; też: nachylenie dna rzeki w stosunku do poziomu»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego