specjalistyczny

Słownik języka polskiego PWN*

specjalista
1. «człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny»
2. «członek giełdy zobowiązany do zakupu lub sprzedaży na własny rachunek akcji wyznaczonej spółki w celu równoważenia popytu i podaży»

• specjalistyczny • specjalistka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego