stojący

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wol•no stojący: wolno stojący regał, ale: budynek wolnostojący (archit.)
stać stoję, stoisz, stoją; stój•cie

Słownik języka polskiego PWN*

stojący
1. «znajdujący się w pozycji pionowej lub przeznaczony do postawienia na czymś»
2. «taki, podczas którego się stoi»
3. «pozostający w bezruchu»
budynek wolno stojący «budynek niestykający się z innymi budynkami»
stała
1. «element stały, trwały, zachowujący zawsze swoją niezmienność wśród elementów zmiennych w danej dziedzinie, w danym zjawisku»
2. mat. «funkcja przyjmująca dla różnych wartości argumentu tę samą wartość»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego