strofować

Słownik języka polskiego PWN*

strofować «udzielać komuś napomnienia lub nagany»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego