strofować

Wielki słownik ortograficzny PWN

strofować -fuję, -fują

Słownik języka polskiego PWN

strofować «udzielać komuś napomnienia lub nagany»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego