stwórca

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Stwór•ca (= Bóg) -cę: Stwórca Wszechrzeczy
stwór•ca (artysta) -cę; -cy, -ców

Słownik języka polskiego PWN*

stwórca
1. Stwórca «w religiach monoteistycznych: Bóg, twórca świata»
2. «w religiach politeistycznych: bóg, twórca świata i innych bogów»
3. «o kimś obdarzonym zdolnością tworzenia, zwykle o artyście»

• stwórczy

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego