stworzenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

stworzenie; -rzeń: Stworzenie świata (tytuł obrazu)
stworzyć stworzę, stworzą; stwórz, stwórz•cie

Słownik języka polskiego PWN*

stworzenie
1. «istota żywa»
2. «wszystko, co żyje; też: cały świat»

• stworzonko
stworzyćstwarzać
1. «sprawić, że coś zaczyna istnieć, powołać do życia»
2. «stać się przyczyną, podstawą czegoś, spowodować coś»
3. «wymyślić coś i nadać temu określoną formę»
4. «o osobach: stać się członkami jakiejś grupy»
5. «nadać komuś, czemuś jakieś cechy»
stworzyć sięstwarzać się «powstać, utworzyć się»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego