stworzenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

stworzenie; -rzeń: Stworzenie świata (tytuł obrazu)
stworzyć stworzę, stworzą; stwórz, stwórz•cie

Słownik języka polskiego PWN*

stworzenie
1. «istota żywa»
2. «wszystko, co żyje; też: cały świat»

• stworzonko
stworzyćstwarzać
1. «sprawić, że coś zaczyna istnieć, powołać do życia»
2. «stać się przyczyną, podstawą czegoś, spowodować coś»
3. «wymyślić coś i nadać temu określoną formę»
4. «o osobach: stać się członkami jakiejś grupy»
5. «nadać komuś, czemuś jakieś cechy»
stworzyć sięstwarzać się «powstać, utworzyć się»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego