sycić

Słownik języka polskiego PWN*

sycić
1. «czynić sytym»
2. «zaspokajać jakieś uczucia, pragnienia, potrzeby»
3. «wzmacniać, krzepić»
4. daw. «o świetle, zapachu itp.: przenikać lub napełniać coś»
5. daw. «zaprawiać coś czymś»
sycić miód «przerabiać miód pszczeli na pitny»
sycić się
1. «jeść do syta»
2. «napawać, rozkoszować się czymś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego