tłumaczenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tłumaczenie; -czeń (skróty: tł., tłum.)
tłumacz -cza; -cze, -czy (skróty: tł., tłum.)
tłumaczyć -czę, -czą; -cz•cie

Słownik języka polskiego PWN*

tłumaczenie
1. «wyjaśnienie, interpretacja czegoś»
2. «usprawiedliwianie się przed kimś lub uzasadnianie czegoś»
3. «wypowiedź, za pomocą której ktoś usprawiedliwia się przed kimś lub uzasadnia coś»
4. «opracowanie tekstu w innym języku niż oryginał»
5. «tekst przetłumaczony z jednego języka na inny»

• tłumaczeniowy
tłumaczenie maszynowe «tłumaczenie dokonywane za pomocą odpowiednio zaprogramowanego komputera»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego