wyjaśnienie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wyjaśnienie; -śnień
wyjaśnić -nię, -nią; -nij•cie

Słownik języka polskiego PWN*

wyjaśnienie
1. «uwagi wyjaśniające rzecz niezrozumiałą»
2. «usprawiedliwienie, umotywowanie czegoś»
wyjaśnićwyjaśniać
1. «uczynić coś zrozumiałym»
2. «podać powody, motywy»
wyjaśnić sięwyjaśniać się
1. «stać się zrozumiałym»
2. «stać się jaśniejszym niż poprzednio»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego