strony

Słownik języka polskiego PWN*

strony równania «wyrażenia połączone znakiem równości i tworzące równanie»
strony świata «kierunki na kuli ziemskiej: północ, południe, wschód, zachód»
strona
1. «każda z powierzchni ograniczających jakąś bryłę, prawy albo lewy bok czegoś; też: przestrzeń na krawędzi czegoś, np. drogi, rzeki»
2. «każda z dwu powierzchni karty papieru»
3. «określona cecha dająca się w czymś wyróżnić; też: jeden z aspektów czegoś»
4. «punkt, miejsce, ku któremu lub od którego coś zmierza lub ku któremu coś jest zwrócone»
5. «kraj, okolica, miejscowość»
6. «każdy z uczestników sporu lub układu»
7. «umieszczone w Internecie pod jednym adresem informacje w postaci tekstu, obrazu lub dźwięku»
8. «forma czasownika wyrażająca stosunek podmiotu do orzeczenia»
9. «przeciwnik w sporze sądowym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego