uciążliwy

Wielki słownik ortograficzny PWN

uciąż•liwy; -wi; -w•szy

Słownik języka polskiego PWN

uciążliwy
1. «wymagający fizycznego wysiłku, trudny do zniesienia lub przykry»
2. «męczący i dokuczliwy»

• uciążliwie • uciążliwość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

DiCaprio
21.04.2015
Z porady http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/do-b-Pirla-b-z-Cannavarem;8708.html oraz wspomnianej w niej zasady http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629634 można by wnioskować, że nazwisko DiCaprio można odmieniać. Jednak http://sjp.pwn.pl/szukaj/DiCaprio.html nie podaje takiego wariantu. A zatem można z DiCapriem czy tylko z DiCaprio?
Gdzie skutek, gdzie przyczyna?
12.07.2001
W związku z odszkodowaniami dla Polaków od Niemców usłyszałem w radiu, że "Konflikt spowodował zły wybór przelicznika". Mam wątpliwości, słysząc dość często podobne zdania, czy takie sformułowania są poprawne? Czy nie powinno być: "Konflikt spowodowany został przez zły wybór przelicznika"? A może się czepiam, skoro domyślam się, o co chodziło mówiącemu? Pozdrawiam.

Andrzej Kurowski, lat 47
Głośna praca a głośność pracy
18.12.2019
Mamy terminy: głośna praca i głośność pracy. Powstała dyskusja, że formy: Nie stwierdzono głośnej pracy silnika, Obniżono głośną pracę silnika są z punktu widzenia językowego nieprawidłowe i że powinny być używane formy Nie stwierdzono głośności pracy silnika, Zmniejszono głośność pracy silnika. Ale ww. formy, chodź pozornie identyczne nie są tożsame i w gruncie rzeczy oznaczają co innego.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... razie wiadomość zamiast koncentrować uwagę traktowana będzie jako bezsensowna lub uciążliwa. Dążenie do rozwiązania konfliktu wynika ze stopnia ważności tworzących go...
  • ... silnej pozycji związków?

    Opinie, że u nas związkowcy są wyjątkowo
    uciążliwi dla pracodawców, są nieprawdziwe. Nie różnimy się od organizacji z...
  • ... miejscowości, a także dlatego, że dojazd do niej był bardzo uciążliwy. Furki góralskie, półkoszki można było wynająć za 10 guldenów na...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego