umowa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

umowa -wie, -wę; umów: umowa jałtańska; umowa kupna-sprzedaży
umowa-ugoda (praw.) umowie-ugodzie, umowę-ugodę; umów-ugód
umowa-zlecenie umowy-zlecenia, umowie-zleceniu, umowę-zlecenie; umów-zleceń

Słownik języka polskiego PWN*

umowa «pisemne lub ustne porozumienie stron, mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków; też: dokument, w którym są określone te prawa»
umowa adhezyjna «umowa, w której jedna strona określa wszystkie istotne warunki w taki sposób, że druga strona może albo w całości je przyjąć, albo zrezygnować z zawarcia umowy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego