uwalniać się

Słownik języka polskiego PWN

uwolnić sięuwalniać się
1. «stać się wolnym, niezależnym»
2. «odzyskać swobodę, wydostając się z czegoś krępującego ruchy lub ograniczającego wolność»
3. «pozbyć się kogoś lub czegoś nieprzyjemnego albo niepożądanego»
4. «zwolnić się od wypełniania jakichś obowiązków lub od odpowiedzialności za coś»
5. «o różnych substancjach: powstać»

Porady językowe

każdy jeden
13.12.2008
Szanowni Państwo,
chciałbym spytać, czy dość powszechny zwrot każdy jeden jest poprawny. Wydaje mi się, że nie – w takich np. zdaniach: „Zapewniam, że u nas każdy jeden będzie głosował za przyjęciem Euro” czy „Jak się postaram, to każdy jeden dąb zetnę”. Nie znalazłem na ten temat żadnych informacji w słownikach pod hasłami każdy i jeden.
Pozdrawiam.
Emancypacja i apartheid
26.11.2016
Czy oprócz emancypacji kobiet można mówić o emancypacji Afroamerykanów i o emancypacji gejów?
Czy apartheidem można nazwać każdą segregację rasową, nie tylko w RPA i nie tylko osób pochodzenia afrykańskiego?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... W kilka godzin później na pokładzie ich samolotu lokator krypty uwalnia się i urządza krwawą biesiadę. Tak oto Drakula dostaje się do...
  • ... trochę snobizmu, ale myślę, że najważniejsza jest potrzeba luzu, radość uwalniania się od poprawności. Tutaj można spotkać Bachusa, czasem myślę, że to...
  • ... filozofa. A wewnętrzną wolność filozof wypracowuje w sobie sam, przez uwalnianie się od wewnętrznego kłamstwa.
    Sokrates został pozbawiony zewnętrznej wolności. Wokół niego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego