wat

Wielki słownik ortograficzny PWN*

WAT (= Wojskowa Akademia Techniczna) WAT-u, Wacie a. ndm
Wat: Aleksan•der Wat, Wata, o Wacie
wat (jedn. fiz.; skrót: W) wata, wacie; watów, ale: Watt (nazwisko)

Słownik języka polskiego PWN*

wat «jednostka mocy: moc, przy której praca jednego dżula jest wykonana w czasie jednej sekundy»
wata
1. «luźna masa cienkich włókien bawełnianych, używana do celów technicznych, krawieckich i jako materiał opatrunkowy»
2. «wypowiedź pozbawiona istotnej treści»
wata cukrowa «przysmak w postaci puszystego pasma włókien wytwarzanych z cukru i nawijanych na patyk»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego