wstrząs

Wielki słownik ortograficzny PWN

wstrząs -su, -sie; -sów

Słownik języka polskiego PWN

wstrząs
1. «silne, gwałtowne drgnięcie»
2. «bardzo silna emocja»
3. «zaburzenie dotychczasowego stanu rzeczy»
4. «zaburzenia czynności organizmu występujące jako reakcja na ciężkie urazy, następstwo operacji itp.»

• wstrząsowy
wstrząs anafilaktyczny «wstrząs wywołany powtórnym wprowadzeniem obcogatunkowego białka do organizmu już na to białko uczulonego»
wstrząs mózgu «zaburzenie pracy mózgu w wyniku mechanicznego urazu głowy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... po czym natrętnie jął się domagać alkoholu jako lekarstwa na wstrząs.
    W Alicję nagle coś wstąpiło. Z zasady rozrzutna w szafowaniu...
  • ... długo". I znów - rzecz ulubiona przez psychologów - badani mogli wymierzać wstrząsy elektryczne fikcyjnym osobom. Po "naukowej inhalacji" nie wahali się aplikować...
  • ... z szybkością meteoru. Zamknięci w środku ludzie odczuwali coraz gwałtowniejsze wstrząsy, słyszeli jęk pękającego poszycia. Członkowie załogi "Columbii" wiedzieli już, że...

Encyklopedia PWN

wstrząs, szok,
med. zagrażający życiu zespół objawów załamania homeostazy organizmu, występujący z powodu niedostatecznego przepływu krwi przez tkanki i narządy, a w związku z tym niedostateczną podażą tlenu do komórek, ich niedożywienia i usuwania z nich produktów przemiany materii;
ekon. stabilizujące dla gospodarki krajowej oddziaływanie eksportu i importu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego