wykolejony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wykolejony; -jeni
wykoleić -eję, -eisz, -eją; -ej•cie
wykolejenie; -jeń

Słownik języka polskiego PWN*

wykolejony
1. «taki, który zmarnował swoje możliwości życiowe»
2. «niepoprawny, zdeformowany»
wykoleićwykolejać
1. «spowodować zjechanie pociągu, tramwaju, wagonu z toru, wyskoczenie z szyn, przewrócenie się»
2. «spowodować, że ktoś marnuje swoje możliwości życiowe, narusza normy moralne»
wykolejenie
1. «odstępstwo od norm współżycia społecznego»
2. «odstępstwo od jakiejś normy, np. językowej»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego