założenia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

założenie; -żeń
założyć -łożę, -łożą; -łóż, -łóż•cie

Słownik języka polskiego PWN*

założenia «ogólny plan czegoś»
założenie
1. «zasada stanowiąca podstawę dalszych wywodów lub dalszego postępowania»
2. «to, co jest podwinięte»
3. «stworzony przez architekta układ budynków i elementów krajobrazu»
założyćzakładać
1. «dać początek czemuś»
2. «umieścić coś gdzieś»
3. «zainstalować jakieś urządzenie»
4. «podwinąć brzeg czegoś»
5. «pokryć czymś jakąś powierzchnię»
6. «zapłacić jakąś należność za kogoś z zamiarem późniejszego jej odebrania»
7. «ubrać się lub ubrać kogoś w coś»
8. «przyjąć jakieś twierdzenie lub zasadę za podstawę dalszych wywodów lub dalszego postępowania»
9. «zaplanować coś»
10. «wystąpić do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego